8.4.2021

Laadukas ammatillinen koulutus on kunnalle kilpailutekijä 

Kuntien elinvoiman moottori ovat menestyvät yritykset, laadukkaat palvelut ja ammattiosaajat. Osaavan työvoiman saatavuus on yritysten keskeinen sijoittumisperuste. Ammatillinen koulutus ja työ pitävät nuoret kotiseudullaan sekä houkuttelevat perheitä kuntaan. Siksi ammatillinen koulutus on merkittävä tekijä kunnan menestymisessä. 

Vuoden 2021 kuntavaalit ovat koulutusvaalit. Maakuntauudistus vähentää kunnan tehtäviä. Täten kasvatus- ja koulutuspalveluiden merkitys kasvaa selkeästi.  Kunnat ja kuntayhtymät ovat koulutuksen järjestäjiä; ne vastaavat monien ammatillisten oppilaitosten toiminnasta ja rahoittavat sitä. Ammatillinen oppilaitos voi olla yhden kunnan omaa toimintaa tai useamman kunnan yhdessä (kuntayhtymässä) järjestämää.  

Kuntapäättäjät ovat usein vastuussa siitä, missä ja miten koulutusta järjestetään ja rahoitetaan. He päättävät missä kampukset sijaitsevat ja investoidaanko oppilaitoksessa ajantasaisiin välineisiin ja oppimismateriaaleihin.  

Ammatillisen koulutuksen laadusta on käyty vuosia kriittistä keskustelua. Valtavat rahoitusleikkaukset ja erilaiset koulutusuudistukset ovat tehneet hallaa opetukselle, vähentäneet lähiopetusta, lisänneet itse- ja etäopiskelua. Kaikki tämä on vähentänyt ammatillisen koulutuksen vetovoimaa sekä lisännyt keskeyttämisiä.  

Meneillään olevalla hallituskaudella ammatillisen koulutuksen rahoitusta on saatu vahvistettua ja on puututtu ammatillisen koulutuksen ongelmiin. Nuorten osaamista halutaan vahvistaa ja taata kaikille maksuton toisen asteen tutkinto. Tämä on hyvä asia.  

Rakennusliitto haastaa rakennusalan yritykset kantamaan sosiaalista vastuuta ja samalla uudistamaan keskeistä työvoimaansa. Haastamme yritykset palkkaamaan valmistuvia nuoria. Näin yritys saa motivoitunutta työvoimaa, joka varmistaa yrityksen menestyksen tulevaisuudessa. 

Rakennusliitto esittää, että:

  • Ammatillisen koulutuksen lähiopetusta lisätään merkittävästi etenkin opintojen alkuvaiheessa. Kädentaitoja on hankala oppia itsenäisesti etäopiskeluna.  
  • Toisen asteen opiskelijahuollon resursseja on lisättävä. Psykologeja, kuraattoreita sekä terveydenhoitajia ja lääkäreitä on oltava riittävästi, jotta opiskelijahuolto on suositellulla tasolla.  
  • Ammatillisten oppilaitosten ja rakennusalan yritysten yhteistyötä on lisättävä.  Osaamisen kannalta on tärkeää, että nuori pääsee työssä oppimaan koulutus- ja oppisopimuksilla työpaikalle.  
  • Yritys ja opiskelija hyötyvät, kun työnohjauksesta työmaalla vastaa koulutettu henkilö. Siksi kannattaa kouluttaa työpaikkaohjaajia.

Jaa artikkeli: