8.4.2021

Rakennetaan yhteisillä rahoilla – rakennetaan vastuullisesti! 

Kunnan rahoittamissa rakennushankinnoissa tulee kiinnittää erityistä huomiota vastuullisuuteen. On tärkeää huolehtia, että palkat, verot ja muut lakisääteiset maksut tulee hoidettua oikein. 

Töiden ja urakoiden edelleen ketjuttamisen tulee perustua ainoastaan erityisosaamiseen liittyviin seikkoihin. Esimerkiksi LVI-työt kannattaa siirtää osaavalle ammattiurakoitsijalle, mutta tästä edelleen ketjuttaminen ei enää perustu muuhun kuin pyrkimykseen rahastaa urakka työntekijöiden kustannuksella. Jos urakoitsijalla ei ole mitään tekemistä itse työn suorittamisen kanssa, voi kysyä: miksi näin annetaan tapahtua?  

Kokemus on osoittanut sen, että tiukkaan kilpailluissa urakoissa urakointiketjujen alapään yritykset eivät hoida kaikkia laillisia velvoitteitaan. Palkkoja poljetaan ja muitakin lain määräämiä velvoitteita jätetään maksamatta. Kun kunnat maksavat hankkeista joka tapauksessa täyden hinnan, tulee päättäjien varmistua siitä, että kaikki lain vaatimat velvoitteet tulee hoidettua.  

Valtuustolla on merkittävä rooli kunnan hankintaorganisaatioiden ohjaamisessa. Urakkasopimuksiin voidaan asettaa ehtoja esimerkiksi ketjuttamisen ehkäisemiseksi. On järkevää valita urakoitsijat, jotka maksavat lailliset velvoitteensa oikein. Kuntatalous hyötyy, kun mm. veroeurot jäävät hyödyttämään kunnan taloutta.  

Rakennusliitto esittää: 

  • Julkisen rakentamisen tarjouspyynnöissä on rajoitettava aliurakointiketju lähtökohtaisesti yhteen aliurakoitsijaan. 
  • Tilaajan on vaadittava tarjouskilpailun voittaneelta pääurakoitsijalta etukäteen lista käytettävistä aliurakoitsijasta. Tämä mahdollistaa työehtojen valvonnan ja aliurakoitsijan vastuullisuuden tarkistamisen jo etukäteen. 
  • Tarjouspyynnössä on korostettava ammattitaitoisen työvoiman käyttöä ja edellytettävä esimerkiksi, että 30 % työvoimasta on suorittanut perus-, ammatti- tai erityisammattitutkinnon. 

Jaa artikkeli: