Tietosuojaseloste

Vastuullista rakentamista -kuntavaalikampanja

Tietosuojalain (2018/1050) ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja. 

Rekisterinpitäjä

Rakennusliitto ry
Siltasaarenkatu 4 / PL 307
00531 HELSINKI
Y-tunnus: 0213629-4
puhelin: 020 774 00 

Yhteyshenkilö

Janne Mäkinen, viestintäpäällikkö, janne.makinen@rakennusliitto.fi 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu kuntavaaliehdokkaiden suostumukseen.  

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja säilytysaika

 Ehdokkaista tallennetut henkilötiedot: 

  • Nimitiedot (sukunimi, etunimi) 
  • Kunta 
  • Puolue 
  • Sähköpostiosoite 

Henkilötietojen tietolähteet ja käsittely

  • Kampanjasivuilla käsitellään ainoastaan yllä mainittuja henkilötietoja. 
  • Henkilötiedot kerätään kuntavaaliehdokkailta itseltään ja he täyttävät tiedot lomakkeeseen itse.  
  • Ehdokkaiden tiedot säilytetään vain vaalien ajan ja ne poistetaan Rakennusliiton Internetsivujen tietokannasta, jos ehdokas pyytää niiden poistoa tai viimeistään 30.6.2021.  
  • Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee. Liiton tietosuojavastaava Marjukka Hilbert (marjukka.hilbert@rakennusliitto.fi) toimittaa tiedot rekisteröidylle pyynnöstä. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Oikaisupyynnöt tulee toimittaa liiton tietosuojavastaavalle. 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristäPyynnöt rekisteristä poistamiseksi tulee lähettää kirjallisesti liiton tietosuojavastaavalle. 

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.3.2021.