8.4.2021

Elinkaarimalli edistämään rakentamisen laatua

Julkisia rakennushankkeita toteutetaan vielä harvoin niin sanotulla elinkaarimallilla. Malli tarkoittaa sitä, että hankkeen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito tilataan samalta toimijalta. Lähinnä mallia on käytetty tiehankkeissa, mutta viime vuosina myös koulujen ja sairaaloiden rakentamisessa. Elinkaarimallisopimuksesta käytetään nimitystä KVR-sopimus eli kokonaisvastuurakentamissopimus.

Elinkaarimalli pakottaa suunnittelijan ja rakentajan toimimaan alusta asti tiiviissä yhteystyössä. Tämä ennaltaehkäisee ison osan suunnitteluvirheistä, joita ei voida toteuttaa onnistuneesti käytännössä. Suunnitelmien päivittäminen työmaan aikana on myös sujuvampaa.

Ylläpito eli rakennukselle määrätty huolenpitosopimus laaditaan elinkaarimallissa yleensä 20 vuodeksi. Tämä yleensä varmistaa rakentajan intressin tehdä parasta laatua, eikä vähät välittää mitä rakennukselle kuuluu normaalin kahden vuoden takuuajan jälkeen. Suomessa osataan siis rakentaa, kunhan rakentajalle määrätään riittävän pitkä vastuu toteutuksesta.

Kuntarahoituksen tekemän tutkimuksen mukaan elinkaarimalli on yleensä loppulaskelmassa edullisempi kuin perinteinen rakentamismalli. Elinkaarimallissa kaikki kustannukset jaetaan tavallisesti palvelumaksuina koko sopimuskaudelle eikä toteutus vaadi tilaajalta niin suuria alkuinvestointeja. Tämän takia varsinkin laskusuhdanteissa elinkaarimallin investointeihin kannattaa panostaa.

Jaa artikkeli: