8.4.2021

Ensimmäinen työpaikka avaa uratien 

Nuorten syrjäytyminen on kasvava ongelma SuomessaPitkäaikainen työttömyys, yksinäisyys sekä osallisuuden, rutiinien ja koulutuksen puute altistavat nuoria ajautumaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle sopiva työpaikka voi parhaimmillaan tarjota sosiaalista vahvistamista, arjen rutiineja, taloudellista vakautta, onnistumisen kokemuksia sekä koulutuksen 

Nuoren ensimmäinen työpaikka ja ensimmäiset työkokemukset luovat pohjan hänen koko työelämälleenPositiiviset kokemukset uudessa työpaikassa voivat parhaimmillaan lisätä nuoren itsetuntoa ja osallisuuden tunnettakun taas negatiiviset kokemukset saattavat aiheuttaa vahvoja kielteisiä asenteita ja jopa pelkoja työelämää kohtaan. Työyhteisöön pääseminen on olennainen osa työssäjaksamista ja työviihtyvyyttä. 

Kaupunki tai kunta voi halutessaan asettaa rakennusurakalle vastuullisuusehtoja. Näitä vastuullisuusehtoja voi muun muassa käyttää heikossa työmarkkina-asemassa tai nuorisotakuun piirissä olevien nuorten työllistämiseen julkisille rakennushankkeille. Yhteistyö paikallisten ammattioppilaitosten kanssa mahdollistaa myös oppisopimuskoulutuksen, joka antaa syrjäytymisvaarassa olevalle nuorelle työpaikan lisäksi myös tutkinnon.  

Rakennusalassa on paljon potentiaalia heikossa työmarkkina-asemassa olevalle nuorelle, sillä ala yhdistää fyysisen aktiivisuuden, yhdessä työskentelyn sekä jatkuvan uuden oppimisen. Kokemattomille työntekijöille työyhteisöön pääseminen sekä tuen ja ohjauksen saaminen ovat erityisen tärkeitä uuden ammatin oppimisessa. Työpaikkaohjaajan roolia ei voi liikaa korostaa heikossa työmarkkina-asemassa olevaa henkilöä työllistäessä. 

Rakennusliitto esittää, että

  • kunnan rakennushankkeeseen tulee työllistää hankkeen koon mukaisesti suhteutettu määrä vaikeasti työllistyviä paikallisia rakentajia, esimerkiksi vastavalmistuneita nuoria tai varttuneita työttömiä alan ammattilaisia. 

Jaa artikkeli: