8.4.2021

Jokaisella on oikeus syrjimättömään työpaikkaan 

Tasa-arvoisessa työpaikassa työntekijät uskaltavat näyttää osaamistaan. Rakennusalalla tämä luo laatua rakentamiseen. Sitoutuminen työhön edellyttää myös sitä, ettei työmaalla tapahdu syrjintää liittyen sukupuoleen, ikään tai ihonväriin. Kunnan omissa hankkeissa tulee sitoutua siihen, että urakoitsija on itse sitoutunut eettisiin periaatteisiin. Näitä periaatteita ovat juuri tasa-arvo ja syrjinnän sekä epäasiallisen käyttäytymisen kielto. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen johto on ensin sitoutunut näihin periaatteisiin. Tätäkin asiaa voi kunnan- tai kaupunginvaltuutettu kysyä. 

Tällä hetkellä yksi suurista yhteiskunnallisista ongelmista liittyy osatyökykyisiin ja heidän olemattomiin mahdollisuuksiinsa saada työtä. Työntekijällä voi olla terveydellisiä rajoituksia, jotka liittyvät vaikka raajojen nivelrikkoon, selkäsairauksiin tai muihin kulumien aiheuttamiin esteisiin.  

Tämä kysymys tulee tippumaan myös uusien kunnanvaltuutettujen syliin tulevalla valtuustokaudella. Millä keinoin kunta voi tukea omia kuntalaisiaan ja auttaa työllistymisessä? Palkkatuki on yksi mahdollisuus. Osatyökykyisten palkkatuki antaa hyvän keinon yrityksille palkata osa-aikaisia työntekijöitä, vaikkapa juuri nuorten ohjaamiseen. Oman kunnan työvoimapolitiikka on merkittävä tekijä myös syrjäytymisen ehkäisyssä. 

Rakennusliitto esittää, että

  • kunnan rakentamiseen liittyvissä kilpailutuksissa edellytetään sitoutumista syrjimättömyyteen ja tasa-arvoon työpaikalla. 

Jaa artikkeli: